Putting dreams to work.

Termeni și condiții

Termeni de Utilizare  

Acest document („Termeni de utilizare„) vă spune termenii în care puteți utiliza acest site web www.weronin.com („Platforma”). 

Această Platformă este o platformă de servicii de finanțare participativă (crowdfunding) care permite potențialilor investitori să caute și să investească în mod independent în proiecte pe Platformă, pe baza propriei decizii. Prin accesarea Platformei sau prin utilizarea serviciilor, site-ului web, aplicațiilor și software-ului furnizate prin intermediul sau în legătură cu Platforma („Serviciul”) în orice mod, deveniți utilizator („Utilizator”).

Recunoașteți că EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A., nu este un broker-dealer, o firmă de investiții, o bancă de investiții, o instituție financiară sau un consilier de investiții, ci este un furnizor de servicii de finanțare participativă (crowdfunding). 

Prin utilizarea acestei Platforme, indicați că acceptați acești Termeni de utilizare și că sunteți de acord să îi respectați. 

Serviciul este oferit sub rezerva acceptării tuturor termenilor conținuți în acești Termeni de utilizare, inclusiv Politica de confidențialitate, Acordul de membru și orice alt acord încheiat între dumneavoastră și EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A. și toate celelalte reguli, politici și proceduri de funcționare care pot fi publicate pe Platformă de către EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A., fiecare dintre acestea fiind încorporată prin referință și fiecare dintre acestea putând fi actualizată de noi din când în când, acolo unde este posibil chiar fără notificare sau răspundere pentru o astfel de modificare. Utilizatorii sunt sfătuiți să revizuiască periodic Platforma pentru orice modificări și să contacteze EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A. cu orice întrebări. Dacă există un conflict între două versiuni ale Termenilor de utilizare la care ați fost de acord sau ați fost considerat ca fiind de acord, versiunea mai recentă va avea prioritate, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres.  În plus, alte servicii oferite prin intermediul Platformei pot face obiectul unor termeni și condiții suplimentare adoptate de EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A. și/sau al unui acord încheiat între dumneavoastră și EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A.. Utilizarea acestor servicii de către dumneavoastră este supusă acelor termeni de utilizare suplimentari și/sau unor acorduri separate, care sunt încorporate în acești Termeni de utilizare prin această referință. Ne referim la toate aceste alte acorduri ca „Contracte de Platformă”, deoarece, în loc să guverneze doar utilizarea tehnică a Platformei, acestea stabilesc termenii de fond care guvernează relația dumneavoastră cu noi atunci când utilizați Platforma noastră.

Acești Termeni de utilizare vor continua să vi se aplice chiar și după ce ați fost de acord cu un Contract de Platformă. Cu toate acestea, dacă se dovedește că există un conflict între Termenii de utilizare și Politica de confidențialitate și un Contract de Platformă la care ați fost de acord, Contractul de  Platformă va avea prioritate.

Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare și orice altă regulă sau document de pe Platformă, vă rugăm să vă abțineți de la utilizarea acestei Platforme.

Informații despre noi  

www.weronin.com este o Platformă operată de EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A., persoană juridică română, cu sediul central la București, str. Madrigalului nr. 42A, Parter, ap 4, înregistrată la Registrul Comerțului din Municipiul București sub nr. J40/5465/25.03.2021, Număr de impozit CUI 43985800, capital social subscris efectiv vărsat xxx RON („Noi”).

Accesarea  Platformei  

Accesul la această Platformă este permis temporar și ne rezervăm dreptul de a retrage sau modifica Serviciul pe care îl furnizăm pe această Platformă fără notificare prealabilă. Nu vom fi răspunzători dacă, din orice motiv, site-ul nostru nu este disponibil în orice moment sau pentru orice perioadă. 

Din când în când, este posibil să vă restricționăm accesul la o parte sau la întreaga Platformă.

Sunteți responsabil pentru a face toate aranjamentele necesare pentru a avea acces la această Platformă. De asemenea, sunteți responsabil pentru a vă asigura că toate persoanele care accesează acest site web prin conexiunea dumneavoastră la internet sunt conștiente de acești Termeni și că îi respectă.

Modificarea și Încetarea  

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră și fără notificare prealabilă, de a modifica sau înlocui acești Termeni de utilizare sau de a modifica Platforma, de a opri furnizarea Platformei, aplicațiilor sau serviciilor sau de a crea limite de utilizare pentru Platformă sau de a modifica, îmbunătăți sau corecta informațiile, materialele și descrierile de pe Platformă în orice moment, din orice motiv. Putem rezilia sau suspenda permanent sau temporar accesul dumneavoastră la Platformă fără notificare sau răspundere, din orice motiv sau fără niciun motiv, inclusiv dacă, în hotărârea noastră, încălcați orice prevedere a acestor Termeni de utilizare . Sunteți singurul responsabil pentru verificarea periodică a Termenilor de utilizare pentru modificări. Utilizarea în continuare a Serviciului în urma postării oricăror modificări ale Termenilor de utilizare constituie acceptarea acestor modificări. La încetarea acestor Termeni de utilizare sau la accesul dumneavoastră la Platformă din orice motiv sau fără niciun motiv, veți continua să respectați acești Termeni de utilizare care, prin natura lor, ar trebui să supraviețuiască rezilierii, inclusiv, dar fără a se limita la prevederile privind dreptul de proprietate, exonerările de răspundere privind garanțiile, despăgubirile și limitările răspunderii. Informațiile și materialele de pe Platformă pot conține erori tipografice sau inexactități. Orice informație datată este publicată numai de la data acesteia și nu ne asumăm nicio obligație sau responsabilitate de a actualiza sau modifica astfel de informații. Sunteți de acord că noi și afiliații noștri nu vom fi răspunzători față de dumneavoastră sau față de orice terță parte pentru orice astfel de modificare, suspendare sau întrerupere.

Drepturi de proprietate intelectuală 

Tot conținutul și imaginile de pe Platformă sunt fie proprietatea, fie sunt utilizate cu permisiunea EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A.. Utilizarea conținutului sau a imaginilor de către dumneavoastră sau de către orice persoană autorizată de dumneavoastră este interzisă, cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod specific de acești Termeni de utilizare sau prevăzut în altă parte a Platformei. Prin furnizarea de conținut pe Platformă, ne acordați o licență fără redevențe, neexclusivă, la nivel mondial, sub drepturile dumneavoastră de proprietate intelectuală, pentru a copia, reformata, indexa, modifica, afișa, distribui și pune în scopuri comerciale și de altă natură conținutul pe Platforma. Nu se va plăti nicio compensație cu privire la utilizarea unui astfel de conținut de către noi.

Nu suntem responsabili pentru conținutul postat de terți pe Platforma noastră (inclusiv conținutul postat de persoanele în care s-a investit și investitorii), inclusiv conținutul campaniilor, videoclipurilor de campanie, imaginilor și conținutului din cadrul discuțiilor. EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A. nu garantează și nici nu declară că utilizarea de către dumneavoastră a materialelor afișate pe Platformă nu va încălca drepturile terților care nu sunt deținută sau afiliate la EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A. și nu vă vor fi plătite daune de către noi ca o compensație pentru o astfel de încălcare reală sau potențială pe care dumneavoastră sau orice terță parte o puteți solicita.

Mărcile comerciale, logo-ul și sloganurile afișate pe Platformă, inclusiv marca „ronin” (denumite colectiv „Mărci comerciale”) sunt deținute de EUROPEAN DIGITALEXGHANGE S.A. și de alții. Nimic de pe această Platformă nu trebuie interpretat ca acordând vreo licență sau drept de utilizare a mărcilor comerciale fără permisiunea scrisă a EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A. sau a unui astfel de proprietar terț al mărcilor comerciale. Utilizarea abuzivă a mărcilor comerciale sau a oricărui alt conținut de pe Platformă, cu excepția celor prevăzute în acești Termeni de utilizare, este strict interzisă. Vă informăm că EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A. își va exercita în mod activ toate drepturile de proprietate intelectuală în măsura maximă permisă de lege.

Recunoașteți, acceptați și sunteți de acord că, dacă primim o notificare cu privire la o reclamație privind încălcarea drepturilor de autor, putem elimina imediat materialele identificate de pe Platforma noastră, fără a fi de răspundere față de dumneavoastră sau față de orice altă parte.

Dependența de informațiile postate

Comentariile și alte materiale postate pe această Platformă  nu sunt destinate să echivaleze cu sfaturi. Nu suntem răspunzători sau responsabili pentru nicio încredere acordată acestor materiale de către dumneavoastră sau de către orice persoană pe care o puteți informa cu privire la oricare dintre conținuturile sale.

Eligibilitatea pentru folosirea Serviciilor 

În ceea ce privește persoanele fizice, Serviciul este disponibil numai pentru persoanele care au cel puțin 18 ani. Declarați și garantați că, dacă sunteți o persoană fizică, aveți cel puțin 18 ani, că sunteți pe deplin capabil și competent să încheiați termenii și condițiile stabilite în acest document și în alte Contracte de Platformă și că toate informațiile de înregistrare pe care le trimiteți sunt veridice, exacte și complete. Dacă accesați Platforma  și/sau utilizați Serviciile în numele unei entități, cum ar fi angajatorul sau o companie pentru care lucrați sau o controlați, garantați și declarați că aveți autoritatea legală de a obliga entitatea respectivă la acești Termeni de utilizare.

Înregistrarea Profilului de Utilizator

Puteți naviga în general fără a vă înregistra pe Platformă. Pentru utilizarea Platformei și Serviciilor, trebuie să finalizați procesul de înregistrare, oferindu-ne informații actuale, complete și exacte. Sunteți singurul responsabil pentru actualizarea oricăror și tuturor informațiilor de înregistrare pertinente. Nerespectarea acestui lucru va constitui o încălcare a Termenilor de utilizare, ceea ce poate duce la încetarea imediată a profilului și  accesul la această Platformă. De asemenea, veți alege o parolă și un nume de utilizator. EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A. își rezervă dreptul, la discreția sa, de a refuza înregistrarea sau de a anula un Nume de Utilizator și un nume de domeniu. Sunteți singurul responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei și profilului dvs. Sunteți de acord să anunțați EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A.  imediat, în scris, cu privire la orice utilizare neautorizată a profilului dumneavoastră sau orice altă încălcare a securității. Nu vă veți partaja parola, nu veți permite nimănui să vă acceseze profilul sau să faceți altceva care ar putea pune în pericol securitatea profilului dvs. Nu vă veți transfera profilul nimănui fără a obține mai întâi permisiunea noastră scrisă. Recunoașteți și sunteți de acord că sunteți răspunzător pentru orice daune sau pierderi aduse EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A. și altor Utilizatori prin orice utilizare a profilului dvs., fie autorizat, fie neautorizat.

Ești de acord că profilul tău va fi auto-direcționat și că ești singurul responsabil pentru toate ordinele, deciziile de investiții și instrucțiunile plasate în profilul tău. Deși Platforma  poate furniza date, informații sau conținut furnizat de terți sau de noi cu privire la strategiile de investiții și/sau oportunitățile de a cumpăra și/sau vinde, nu trebuie să interpretați niciun astfel de conținut ca fiind consultanță fiscală, juridică, financiară sau de investiții din partea noastră sau o recomandare din partea noastră de a investi în orice ofertă postată pe  Platformă. Orice decizie de a investi se bazează exclusiv pe propria considerație și analiză a riscurilor care implică o anumită ofertă și se ia pe propriul risc. Recunoașteți și sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru determinarea caracterului adecvat al unei investiții sau strategii și acceptați riscurile asociate cu astfel de decizii, care includ riscul de a pierde întreaga sumă a principalului. Nu avem nicio relație specială cu dumneavoastră sau nicio obligație fiduciară față de dumneavoastră, iar utilizarea Platformei   sau a Serviciilor nu creează o astfel de relație. Sunteți de acord și recunoașteți că sunteți responsabil pentru efectuarea propriei revizuiri juridice, contabile și a altor diligențe necesare a oportunităților de investiții postate pe  Platformă. Vă recomandăm insistent să consultați un profesionist juridic licențiat și un consilier de investiții pentru orice consultanță juridică, fiscală, de asigurare sau de investiții, deoarece  Platforma nu oferă niciuna dintre sfaturile sau recomandările de mai sus.

Instrucțiuni privind conduita Utilizatorilor 

Declarați și garantați că toate informațiile pe care le furnizați către EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A. sau prin intermediul Platformei sunt corecte, complete și veridice. EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A. are dreptul să se bazeze pe informațiile pe care le furnizați ca fiind adevărate, exacte și complete fără o verificare independentă.  Orice due diligence sau proces de verificare pe care îl putem desfășura nu exclude, modifica sau exonera în alt mod de la această garanție și răspunderea aferentă.  Ne rezervăm dreptul de a vă suspenda sau rezilia profilul în cazul în care orice informații furnizate în timpul procesului de înregistrare sau ulterior se dovedesc a fi inexacte, ne-actuale sau incomplete.

Platforma permite Utilizatorilor să se conecteze independent cu alți Utilizatori și să utilizeze Serviciile investind în proiecte pe care le susțin. Cu toate acestea, vi se interzice în mod expres să faceți următoarele acte: (a) utilizarea Platformei sau a oricăror servicii și sau instrumente dacă sunteți suspendat temporar sau pe termen nelimitat de la utilizarea Platformei, a serviciilor sau a oricăror instrumente; (b) colectarea de informații cu caracter personal despre alți Utilizatori; (c) postarea de conținut fals, inexact, înșelător, defăimător sau calomnios pe site. Vă acordăm o licență limitată, revocabilă, neexclusivă, netransferabilă pentru a vizualiza și copia conținutul de pe Platformă numai în scopuri personale derivate din procesul de investiții și din utilizarea Serviciilor. Acordăm operatorilor motoarelor de căutare publice o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă pentru copierea materialelor de pe Platformă în scopul creării unor indici publici, care pot fi indici de căutare de conținut al Platformei. Ne rezervăm dreptul de a înceta sau de a vă limita accesul la Platformă și/sau la licențele acordate aici din orice motiv și la discreția noastră. Sunteți de acord să nu modificați, deteriorați, perturbați, dezactivați, suprasolicitați, afectați, modificați sau interferați cu utilizarea, caracteristicile, funcțiile, funcționarea, securitatea sau întreținerea Site-ului sau drepturile sau utilizarea și utilizarea Platformei de către orice altă persoană sau entitate în orice mod.

Vi se interzice să postați sau să transmiteți orice material pe sau prin intermediul site-ului care, în opinia noastră, este sau ar putea fi ofensator, fraudulos, ilegal, amenințător, nesincer, defăimător, obscen, scandalos, inflamator, pornografic sau profan sau orice material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat o infracțiune penală, ar da naștere la răspundere civilă,  sau să încalce în alt mod orice lege. Vom coopera pe deplin cu orice autorități de aplicare a legii sau ordin judecătoresc care ne solicită sau ne îndrumă să dezvăluim identitatea oricărei persoane care postează astfel de informații sau materiale pe Platformă.

EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A.  nu este obligată, în temeiul legii sau reglementărilor, să își furnizeze serviciile fiecărei societăți care se aplică. De asemenea, refuzăm serviciile noastre oricărei oferte pe care nu o putem evalua în mod adecvat în ceea ce privește frauda sau preocupările legate de protecția investitorilor. Nu suntem obligați să informăm companiile cu privire la motivul (motivele) pentru care am refuzat să furnizăm serviciile noastre.

Avertizori de risc

Înțelegeți că riscurile de a investi pe Platformă includ, dar nu se limitează la:

 • Pierderea completă a capitalului. Majoritatea întreprinderilor nou-înființate și multe alte întreprinderi eșuează și, prin urmare, investițiile în aceste întreprinderi pot implica riscuri semnificative. Dacă investiți într-o afacere afișată pe Platformă, este mult mai probabil să pierdeți tot capitalul investit decât veți vedea orice rentabilitate a capitalului sau a unui profit. În cazul în care o afacere eșuează, veți fi răspunzător, în calitate de acționar într-o afacere, și este probabil să pierdeți toata sau o parte sau investiția dvs.  Dacă o afacere în care investestiți eșuează, nici compania în care investiți, nici EUROPEAN DIGITAL EXCHANGE S.A. nu vor plăti înapoi investiția. Ar trebui să investestiți doar o sumă pe care ești dispus să o pierzi și ar trebui să construiești un portofoliu diversificat pentru a răspândi riscul. Nu trebuie să investiți mai mulți bani în tipurile de afaceri afișate pe Platformă decât vă puteți permite să pierdeți fără a vă modifica nivelul de trai.
 • Irelevanța performanței din trecut. Performanța anterioară a unei afaceri sau a unei investiții nu este o indicație a performanței viitoare a afacerii sau a investiției respective. Valoarea investiției dumneavoastră poate scădea, precum și crește din cauza unui număr de factori, inclusiv, dar fără a se limita la volatilitatea piețelor mondiale, ratele dobânzilor și valorile de capital. Este posibil să nu primiți neapărat înapoi suma pe care ați investit-o.
 • Lipsa de lichiditate. Aproape toate investițiile pe care le faceți în afaceri afișate pe Platformă vor fi mai curând nelichide. Este foarte puțin probabil să existe o piață secundară pentru acțiunile companiei în care s-a investit. Acest lucru înseamnă că este puțin probabil să vă puteți vinde acțiunile până când și cu excepția cazului în care compania în care s-a investit se listează pe o bursă de valori sau este cumpărată de o altă companie; și, chiar dacă societatea în care s-a investit este cumpărată de o altă companie sau se listează pe bursă, investiția dumneavoastră poate continua să fie nelichidă. Chiar și pentru o afacere de succes, este puțin probabil ca o listare sau o achiziție să apară timp de mai mulți ani de la momentul în care faceți investiția.
 • Raritatea dividendelor. Companiile de tipul celor afișate pe Platformă rareori plătesc dividende. Acest lucru înseamnă că, dacă investiți într-o afacere prin intermediul Platformei, chiar dacă are succes, este puțin probabil să vedeți orice rentabilitate a capitalului sau a profitului până când nu puteți să vă vindeți acțiunile în compania în care s-a investit. După cum sa explicat mai sus, chiar și pentru o afacere de succes acest lucru este puțin probabil să apară pentru un număr de ani de la momentul în care vă faceți investiția. 
 • Diluarea ulterioară. Orice investiție pe care o faceți într-o afacere afișată pe Platformă este probabil să fie supusă diluării. Aceasta înseamnă că, în cazul în care afacerea strânge capital suplimentar la o dată ulterioară, va emite noi acțiuni noilor investitori, iar procentul companiei în care ați investit pe care o dețineți va scădea. Aceste noi acțiuni pot avea, de asemenea, anumite drepturi preferențiale asupra dividendelor, veniturilor din vânzare și altor aspecte, iar exercitarea acestor drepturi poate funcționa în dezavantajul dumneavoastră. Investiția dumneavoastră poate fi, de asemenea, supusă diluării ca urmare a acordării de opțiuni (sau drepturi similare de a achiziționa acțiuni)  angajaților, furnizorilor de servicii sau anumitor alte părți care au legătură cu compania în care s-a investit.
 • Diversificare. Dacă alegeți să investiți în afaceri de tipul celor afișate pe Platformă, astfel de investiții ar trebui făcute doar ca parte a unui portofoliu bine diversificat. Acest lucru înseamnă că ar trebui să investești doar o parte relativ mică din capitalul investibil în astfel de afaceri, iar majoritatea capitalului investibil ar trebui investit în active mai sigure și mai lichide. De asemenea, înseamnă că ar trebui să vă răspândiți investiția între mai multe întreprinderi, mai degrabă decât să investiți o sumă mai mare în doar câteva.

Politica pentru comentariile Investitorilor

Putem oferi o secțiune de comentarii. Dacă este disponibilă, i se aplică regulile din prezentul subcapitol.

Scopul secțiunii de comentarii este de a oferi un canal de comunicare pentru investitori și potențialii investitori să se angajeze unii cu alții și cu antreprenorii.  

Secțiunea comentarii permite investitorilor să pună întrebări antreprenorilor despre proiecte și permite investitorilor să facă schimb de idei, opinii și feedback cu alți investitori. Canalul de comunicare nu este sub autoritatea, supervizarea și răspunderea EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A.

Utilizatorii sunt încurajați să participe la canalele de comunicare atât timp cât comentariile respectă următoarele reguli. Toate comentariile pot fi revizuite de noi și un jurnal este păstrat pentru toate comentariile semnalizate. Următoarele tipuri de comentarii (fără ca lista să fie limitativă) nu sunt permise și vor fi eliminate:  

 1. SPAM sau orice conținut care nu are legătură cu proiectele, în orice privință
 2. Solicitarea directă sau indirectă sau promovarea cu privire la ofertele de pe alte site-uri.  
 3. Limbaj vulgar sau peiorativ, referitor la rasă, sex, vârstă sau origine națională sau preferință sexuală sau pe un limbaj grosier sau inadecvat sau încalcă Termenii de utilizare  
 4. Comentarii din partea Utilizatorilor Platformei, dacă acestea sunt suspendate temporar sau pe termen nelimitat de la utilizarea Site-ului, a serviciilor sau a oricăror instrumente
 5. Comentarii care încearcă să colecteze informații personale despre alți Utilizatori.

 Dacă vedem un comentariu și suspectăm că încalcă politica noastră, acesta va fi semnalizat și este posibil să eliminăm un astfel de comentariu. 

Fără declarații și garanții

În măsura permisă de lege și în plus față de orice altă exonerare de răspundere și excluderi de răspundere în temeiul acestor Termeni de utilizare, EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A. nu își asumă nicio răspundere sau responsabilitate pentru  (i)  orice erori sau omisiuni în conținutul Platformei  și (ii) orice daune pe care le-ați putea avea pentru funcționarea/funcționarea necorespunzătoare a Platformei. EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A. nu susține și nu reprezintă integralitatea, fiabilitatea sau acuratețea niciunui conținut sau informație distribuită prin intermediul sau accesată de pe Platformă. EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A.  nu este responsabilă pentru deciziile de investiții luate pe baza acestor informații. Sunteți de acord că orice dependență de orice conținut sau informație distribuită prin intermediul sau accesată de pe Platformă este pe riscul dvs. EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A. are dreptul să se bazeze pe informațiile furnizate de utilizatorii săi. Recunoașteți și sunteți de acord că EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A. nu oferă nicio declarație, garanție sau asigurare că proiectele de pe Platformă sunt realizate în conformitate cu legile aplicabile. Fiecare antreprenor, și nu Platforma, este responsabil pentru a se asigura că orice proiect este realizat în conformitate cu legile aplicabile. Nu facem nicio declarație sau garanție cu privire la legalitatea sau conformitatea oricărui proiect oferit pe Platforma noastră. EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A. nu a revizuit toate linkurile furnizate pe platformă și nu este responsabilă pentru conținutul niciunei pagini din afara Platformei. Dacă faceți clic pe hyperlinkuri și vizitați orice pagini din afara platformei, se face exclusiv pe propriul risc.  

EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A. DECLINĂ TOATE GARANȚIILE SAU CONDIȚIILE, EXPLICITE, IMPLICITE SAU STATUTARE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI/SAU ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP AL PLATFORMEI. PLATFORMA, SERVICIILE ȘI/SAU TEHNOLOGIILE FURNIZATE SUNT FURNIZATE STRICT „CA ATARE” ȘI „CU TOATE DEFECTELE” ȘI FĂRĂ GARANȚII,OBLIGAȚII SAU CONDIȚII DE ORICE FEL. FĂRĂ A LIMITA CELE DE MAI SUS, NU EXISTĂ GARANȚII DE TITLU, NEÎNCĂLCARE SAU DE REZULTATE OBȚINUTE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA PLATFORMEI, A ORICĂROR SERVICII SAU TEHNOLOGII FURNIZATE DE EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A.  

Informatii despre dumneavoastră și vizitele dumneavoastră pe Platformă  

Prelucrăm informații despre dumneavoastră în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate, pe care vă rugăm să o consultați pe site.

Viruși, hacking și alte infracțiuni

Nu trebuie să utilizați în mod abuziv această Platformă  prin introducerea cu bună știință a virușilor, troienilor, viermilor, bombelor logice sau a altor materiale care sunt rău intenționate sau dăunătoare din punct de vedere tehnologic (împreună „Viruși„). Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la  Platforma noastră, serverul pe care este stocat site-ul nostru sau orice server, computer sau bază de date conectată la această  Platformă. Nu trebuie să atacați această Platformă printr-un atac de refuz al serviciului.  

Prin încălcarea acestei dispoziții, puteți comite o infracțiune. Vom raporta orice astfel de încălcare autorităților de aplicare a legii relevante și vom coopera cu aceste autorități, dezvăluindu-le identitatea dumneavoastră. În cazul unei astfel de încălcări, drepturile dumneavoastră de a utiliza această Platformă  vor înceta imediat.

Prin utilizarea platformei, sunteți conștient de faptul că poate conține Viruși. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau daună cauzată de un atac de refuz al serviciului sau Viruși care vă pot infecta echipamentele informatice, programele de calculator, datele sau alte materiale proprietare datorită utilizării acestei Platforme sau descărcării de către dumneavoastră a oricărui material postat pe aceasta sau pe orice site web legat de aceasta.

Serviciul este controlat și operat din unități din România. Nu facem nicio declarație că Serviciul este adecvat sau disponibil pentru utilizare în orice alte jurisdicții. Accesarea Serviciului este interzisă în teritoriile în care conținutul de pe Platformă este interzis.

Recunoașteți și sunteți de acord că este exclusiv responsabilitatea dumneavoastră să fiți la curent cu legile și reglementările aplicabile din țara dumneavoastră de reședință.

Conținutul, materialul și informațiile conținute pe Platformă nu se adresează nimănui (i) din nicio jurisdicție în care astfel de Servicii sunt împotriva legii; (ii) cărora este ilegal să li se pună la dispoziție astfel de Servicii. 

Conectarea la site

Nu aveți dreptul să vă conectați la această Platformă  fără permisiunea noastră scrisă prealabilă.

Nu aveți dreptul să eliminați conținutul de pe acest site și să repostați un astfel de conținut, fie manual, fie automat, fără acordul nostru  prealabil scris.

Acest site nu trebuie să fie încadrat pe niciun alt site fără permisiunea noastră scrisă prealabilă.

Ne rezervăm dreptul de a retrage permisiunile astfel acordate fără vreo justificare.

Link-uri de pe site-ul nostru

În cazul în care această Platformă se leagă de alte site-uri și resurse furnizate de terți, aceste link-uri sunt furnizate numai pentru informarea dvs. Nu avem niciun control asupra conținutului acestor site-uri sau resurse și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru acestea sau pentru orice pierdere sau daună care ar putea apărea din utilizarea lor de către dvs.

Răspunderea noastră

În măsura permisă de lege și  fără a aduce atingere oricărei alte limitări și excluderi a răspunderii prevăzute de orice Contract de Platformă,  excludem în mod expres:

 • Toate condițiile, garanțiile și alti termeni care altfel ar putea fi implicit prevazuți de statut sau lege.
 • Orice răspundere pentru orice pierdere sau daună directă, indirectă sau pe cale de consecință suferită de orice Utilizator în legătură cu Platforma noastră sau în legătură cu utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau rezultatele sau utilizarea acestei Platforme, orice site-uri web legate de aceasta și orice materiale postate pe aceasta, inclusiv, fără limitare, orice răspundere pentru orice daună reală sau potențială după cum urmează: 
 1. Pierderea veniturilor sau a profiturilor;
 2. Pierderea afacerii;
 3. Pierderea contractelor;
 4. Pierderea economiilor anticipate;
 5. Pierderea datelor;
 6. Pierderea fondului de comerț;
 7. Irosirea timpului sau resurselor;
 8. și pentru orice alte pierderi sau daune de orice fel, indiferent de cum apar și dacă sunt cauzate de delicte (inclusiv neglijență), încălcarea contractului sau în alt mod, chiar dacă este previzibil.

Acest lucru nu afectează răspunderea noastră care nu poate fi exclusă sau limitată în conformitate cu legislația aplicabilă.

Despăgubiri  

Sunteți de acord să ne despăgubiți, să ne apărați și să ne exonerați de orice succesori și cesionari ai noștri, precum și pe oricare dintre ofițerii, directorii, angajații, agenții, reprezentanții, licențiatorii, agenții de publicitate, furnizorii și furnizorii de servicii operaționale, de orice și împotriva oricăror și tuturor revendicărilor, acțiunilor, pierderilor, cheltuielilor, daunelor și costurilor respective (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților), care rezultă din orice încălcare sau încălcare a acestor Termeni de utilizare de către dumneavoastră sau care rezultă din utilizarea Platformei de către dumneavoastră.

Proceduri de notificare  

Este posibil să vă furnizăm notificări, inclusiv cele referitoare la modificările aduse acestor Termeni de utilizare, indiferent dacă astfel de notificări sunt cerute de lege sau sunt în scopuri de marketing sau în alte scopuri legate de afaceri, prin notificare prin e-mail, notificare scrisă sau pe suport de hârtie sau prin postarea unei astfel de notificări pe Platforma noastră, astfel cum este stabilit de noi, la discreția noastră. Ne rezervăm dreptul de a stabili forma și mijloacele de furnizare a notificărilor vizitatorilor. Nu suntem responsabili pentru filtrarea automată pe care dumneavoastră sau furnizorul dumneavoastră de rețea o poate aplica notificărilor prin e-mail pe care le trimitem la adresa de e-mail pe care ne-ați furnizat-o.

Utilizarea de către dumneavoastră a semnăturilor electronice pentru a semna documente vă obligă în mod legal în același mod ca și cum ați fi semnat manual (olograf) astfel de documente. Utilizarea versiunilor electronice ale documentelor satisface pe deplin orice cerință ca aceste documente să vă fie furnizate în scris. Dacă semnezi electronic, reprezinți că ai capacitatea de a accesa și păstra o evidență a acestor documente. Sunteți de acord că sunteți responsabil pentru înțelegerea acestor documente și sunteți de acord să vă desfășurați activitatea prin mijloace electronice. 

Sunteți de acord că orice confirmare a unei căsuțe de selectare pe Platforma noastră sau executarea oricărui Contract de Platformă prin confirmarea unei căsuțe de selectare cuprinde consimțământul dumneavoastră și vă obligă legal în același mod ca și cum ați fi semnat manual (olograf)  astfel de documente.

Integralitate si separabilitate 

Eșecul EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A.  pentru a pune în aplicare orice drept sau prevedere a acestor Termeni de utilizare nu va constitui o renunțare la aplicarea viitoare a acestui drept sau prevedere. Renunțarea la orice astfel de drept sau prevedere va intra în vigoare numai dacă este scrisă și semnată de un reprezentant autorizat al EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A.. Acești Termeni de utilizare și alte materiale la care se face referire reprezintă întregul acord dintre dumneavoastră și EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A.  în ceea ce privește Serviciul, și înlocuiți toate comunicările și propunerile anterioare sau concomitentee (orale, scrise sau electronice) dintre dumneavoastră și EUROPEAN DIGITAL EXGHANGE S.A. cu privire la Platforma. Cu excepția celor prevăzute în mod expres în acești Termeni de utilizare, exercitarea de către oricare dintre părți a oricăreia dintre căile sale de atac în conformitate cu acești Termeni de utilizare nu va aduce atingere celorlalte căi de atac în temeiul acestor Termeni de utilizare sau în alt mod. Dacă, din orice motiv, o instanță sau o curte de arbitraj, după caz, de jurisdicție competentă constată că orice prevedere a acestor Termeni de utilizare este nevalidă sau inaplicabilă, acea prevedere va fi aplicată în măsura maximă permisă, iar celelalte prevederi ale acestor Termeni de utilizare vor rămâne în vigoare și în vigoare și executorie.

Mesaje text

Dacă ne furnizați numărul de telefon mobil, prin aceasta sunteți de acord să primiți alerte prin mesaje text de la noi care conțin informații despre produs, eveniment sau promoții într-un mesaj text sau SMS („Mesaje text”). Vă puteți dezabona de la primirea mesajelor text în orice moment, răspunzând „STOP” la unul dintre mesajele noastre text.  

Jurisdicție și lege aplicabilă 

Instanțele din București vor avea jurisdicție asupra oricărei reclamații care decurge dintr-o vizită sau are legătură cu o vizită pe site-ul nostru. Acești termeni de utilizare sunt guvernați de legislația română.  

Vă mulțumim pentru vizita site-ul nostru.