Putting dreams to work.

Factori de risc

A. AVERTIZĂRI

1.     Ofertele de finanțare participativă nu au fost verificate și nu au fost aprobate de autoritățile competente sau de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

2.    Realizând o investiție vă asumați integral riscurile care decurg din aceasta, inclusiv riscul pierderii parțiale sau integrale a fondurilor investite.

3.    Investiția într-un  proiect de finanțare participativă comportă riscuri, inclusiv riscul pierderii parțiale sau integrale a fondurilor investite. Investiția dumneavoastră nu este acoperită de schemele de garantare a depozitelor stabilite în conformitate cu Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului . Investiția dumneavoastră nu este acoperită nici de sistemele de compensare pentru investitori stabilite în conformitate cu Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

4.    Este posibil ca investiția dumneavoastră să nu genereze niciun venit.

5.    Acesta nu este un produs de economisire și vă sfătuim să nu investiți mai mult de 10 % din capitalul dumneavoastră net în proiecte de finanțare participativă.

6.    Este posibil să nu puteți vinde instrumentele de investiții atunci când doriți. Dacă sunteți în măsură să le vindeți, este posibil totuși să înregistrați pierderi.

B.   RISCURI

Înțelegeți că riscurile investiției pe Platformă includ, dar nu se limitează la:

1. Pierderea totală a Capitalului. Majoritatea afacerilor nou-înființate și multe alte afaceri eșuează și, prin urmare, investiția în aceste afaceri poate implica riscuri semnificative. Dacă investiți într-o afacere prezentată pe Platformă, este mult mai probabil să pierdeți tot capitalul investit decât să obțineți un câștig de capital sau un profit.

În cazul eșecului unei afaceri, veți avea o răspundere, ca și acționar al unei afaceri, și este posibil să pierdeți, total sau parțial, investiția dumneavoastră.

Dacă o afacere în care investiți eșuează, nici societatea în care investiți, nici Ronin nu vă vor rambursa investiția. Ar trebui să investiți doar o sumă pe care sunteți dispus să o pierdeți și ar trebui să vă construiți un portofoliu diversificat pentru a distribui riscul.

Nu ar trebui să investiți în tipurile de afaceri afișate pe Platformă mai mulți bani decât vă puteți permite să pierdeți fără a vă modifica nivelul de trai.

2. Irelevanța rezultatelor anterioare. Rezultatele anterioare obținute într-o afacere sau investiție nu reprezintă un indiciu al rezultatelor viitoare a acelei afaceri sau investiții. Valoarea investiției dumneavoastră poate scădea sau crește din cauza unui număr de factori, inclusiv, dar fără a se limita la volatilitatea piețelor mondiale, ratele dobânzilor și valorile capitalului. Este posibil să nu recuperați neapărat suma investită.

3. Lipsa lichidităților. Aproape toate investițiile pe care le faceți în afaceri afișate pe Platformă vor fi într-o măsură foarte ridicată lipsite de lichidități. Este foarte puțin probabil să existe o piață secundară pentru Acțiunile SPVului. Aceasta înseamnă că este puțin probabil să vă puteți vinde Acțiunile până când și cu excepția cazului în care Emitentul se listeaza la o bursă de valori sau SPV este cumpărat de către o altă societate; și, chiar dacă Societatea Investitoare este cumpărată de o altă societate sau Emitentul se listeaza la bursă, investiția dumneavoastră poate continua să fie lipsită de lichidități. Chiar și pentru o afacere de succes, este puțin probabil ca o flotație sau o achiziție să aibă loc timp de câțiva ani din momentul în care faceți investiția.

4. Raritatea dividendelor. Afacerile de tipul celor afișate pe Platformă plătesc rareori dividende. Aceasta înseamnă că, dacă investiți într-o afacere prin intermediul Platformei, chiar dacă va fi o afacere de succes, este puțin probabil să observați vreo rentabilitate a capitalului sau profit până când veți putea să vă vindeți Acțiunile  in SPV. După cum s-a explicat mai sus, chiar și pentru o afacere de succes este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple în următorii ani de după momentul în care faceți investiția.

5. Diluția ulterioară. Orice investiție pe care o faceți într-o afacere afișată pe Platformă poate fi supusă diluării. Aceasta înseamnă că, dacă afacerea strânge capital suplimentar la o dată ulterioară, va emite noi acțiuni noilor investitori, iar procentul SPV in societatea Emitentului va scădea. Aceste noi acțiuni pot avea, de asemenea, anumite drepturi preferențiale la dividende, venituri din vânzare și alte chestiuni, iar exercitarea acestor drepturi poate funcționa în dezavantajul dumneavoastră. Investiția dumneavoastră poate fi, de asemenea, supusă diluării ca urmare a acordării de opțiuni (sau drepturi similare de a achiziționa acțiuni) angajaților, furnizorilor de servicii sau anumitor alte părți legate de societatea Emitentului.

6. Diversificarea. Dacă alegeți să investiți în afaceri de tipul afișat pe Platformă, astfel de investiții ar trebui făcute numai ca parte a unui portofoliu bine diversificat. Aceasta înseamnă că ar trebui să investiți doar o parte relativ mică din capitalul investibil în astfel de afaceri, iar majoritatea capitalului investibil ar trebui să fie investit în active mai sigure și mai lichide. De asemenea, înseamnă că ar trebui să vă împărțiți investiția între mai multe afaceri, mai degrabă decât să investiți o sumă mai mare în doar câteva afaceri.